Pohlednice

Jelikož mlékárny převážně v první polovině 20. století rostly jako houby po dešti, dochovalo se také mnoho velmi zajímavých pohlednic vztahujících se k mlékárnám v dané obci. Pohlednice s motivem mlékárny, častokrát doplněné końským povozem s mlékárenskými konvemi jsou zajímavým a hledaným sběratelským artiklem.