Pohlednice

V této sekci je skutečně jen velmi málo artefaktů které se dochovaly pro jejich malonákladovost. Vinařství většinou příliš reklamních pohlednic vlastním nákladem nevydávala, a stejně tak tomu bylo i u výroby likérů až na vyjímky (tovární provozy). Přesto se však dochovaly nádherné pohlednice.