Ostatní

Do této sekce můžeme zařadit vše, co je úzce spjato s výrobou vína či likérů, at to jsou demižony, nádoby na esence a trestě, zátkovačky, koštýře, reklamní popelníky, stojany na sirky…..

Související příspěvky