Z historie

To zná lidstvo od nepaměti. Když si odmyslíme mléko mateřské, provází mléko lidstvo většinou jeho historie. S prvním ochočeným dobytkem přišlo i mléko a vzápětí po něm i další mléčné výrobky ( tvarohy, sýry ). Je pravdou, že první písemné zprávy z Čech o sýru spadají do 10. Století, jistojistě si ho však užívali i naši prapředci. Je otázkou, jak první sýr vůbec vznikl, ale lze předpokládat, že byl objeven vlastně náhodou. Mléko přechovávané v nějakém koženém vaku zkyslo pravděpodobně proto, že mu náš prapředek nevěnoval dostatečnou pozornost, neboť byl zaujat konzumací jiné zajímavé tekutiny – piva. Značně posilněn a unaven upadl na kožený vak se zkyslým mlékem, čímž vytlačil syrovátku a zároveň obsah vaku vylisoval. Když se probral bylo mu nejspíš tak zle, že se nemohl na jídlo ani podívat. A tak si tvaroh zrál, až ho náš značně vyhládlý prapředek znovu objevil a s chutí sobě vlastní, zkonzumoval :)

Další vývoj výroby sýrů a mléčných výrobků již není nahodilý, nýbrž systematický. Dlouho byla výroba mléčných produktů domácí záležitostí. Sýr se stal nejen výrobkem denní spotřeby, ale i směnným produktem či platidlem. Zmínky o sýrech se objevují u všech starověkých kultur a národů. Vždyť i poslové od kněžny Libuše zastihli Přemysla, budoucího knížete, posilovat se chlebem a sýrem.

Z domácí výroby, která plnila místní tržiště, se výroba také díky pokroku a technickým vynálezům postupně přesouvala do velkostatků a později také do panských a knížecích statků.

První česká sýrárna byla založena v roce 1838 v Pitkovicích u Říčan. A další následovaly. Na konci 19. Století bylo v Čechách a na Moravě již více než 150 sýráren. Jejich počet stále narůstal, ve třicátých letech 20. Století již existovalo 800 firem, jenž se věnovaly výrobě mléčných a sýrových produktů.
Zásadní význěm pro průmyslovou výrobu sýrů a mléka měl vynález odstředivky A.Lavala a uplatnění nových vědeckých a technických poznatků v sedmdesátých letech 19. Století. Odtud byl už jen krok ke zprůmyslnění mlékárenské výroby.

První parní mlékárna v Čechách vznikla v Hostivici u Prahy a první družstevní v Brně ( 1878 ). Kolem roku 1900 již existovalo přes 85 mlékárenských družstev.

Výrazně do mlékárenské výroby zasáhla jak první, tak i druhá světová válka. Jak v Čechách, tak i na Moravě měla družstva v průběhu první světové války existenční potíže. Drastické snížení stavu hospodářských zvířat z důvodu nemocnosti zvířat, úbytku pracovních sil, nedostatečnému dokrmování mělo za následek nedostatek mléka a rušení menších provozů. Naštěstí nezanikla výroba typických produktů, jejichž receptury se přenášely z pokolení na pokolení. Jsou to např. obecně známé a oblíbené syrečky či moravská specialita tvarůžky.

Až do osmdesátých let 19. Století se mléko rozváželo v konvích a v obchodech se rozlévalo do donesených nádob hospodyněk. Posléze se však začaly používat skleněné obaly, když ještě kolem r. 1900 se prodej mléka ve skleněných láhvích na trhu neprosazoval tak jako v jiných odvětvích nápojového průmyslu. První láhve na mléko měly patentní uzavírku ( podobnou jako u lahví pivních ) a díky objevu tepelné sterilizace Louisem Pasteurem se mlékárny začaly plně věnovat distribuci mléka láhvového v silnostěnných láhvích. Patentní uzavírky brzo nahradilo jednodušší uzavření láhve – papírová povoskovaná zátka přesně lícující s okrajem hrdla láhve.

Láhve od mléka byly mnohdy opatřeny logem či nápisem s názvem mlékárny, aby se předcházelo zneužití jinou mlékárnou – proto velmi často objevujeme na láhvích „ majetek mlékárny „ atd. …

Jak už bylo řečeno, výrazně do života mlékáren zasahovaly války. Ta druhá světová zejména záborem pohraničí „ Sudetengau „ a podřízení chodu mlékáren zájmům německé říše.

Lahev na mléko má dlouhou historii.

Ikdyž se po válce vzpamatovaly, vítězný únor a následná kolektivizace některé mlékárny zcela pohřbily. Vzniklé právní subjekty sloučené pod patronátem ministerstva potravinářského průmyslu a výživy pak již formovaly zbylé mlékárny do koncernových podniků ale to je již trochu jiná historie…..

Nejvýznamnější mlékárenské provozy :

Akciová spol. pro průmysl mléčný Praha – Radlice
Parní mlékárna B. Frey Praha – Vysočany
Brněnská družstevní mlékárna Brno
Družstevní rolnická mlékárna Praha – Troja
Mlékárna Čejetičky – Ml. Boleslav

Související příspěvky