Českoskalický ležák 0,45 L !!!

A máme tu další famózní záležitost z východu : tentokráte se jedná o půlitrovku Č.SKALICKÝ LEŽÁK…..

Láhev datuji kolem r 1900, kdy výstav pivovaru Viléma knížete ze Schaumburg – Lippe představoval kole 30 000 hl , díky němuž se pivovar řadil v této době mezi středně velké provozy.

Láhev je na korek, zajímavý je uváděný obsah 0,45 l.

Díky Míro.

skalickxlezak sklaickylezaky