Dva krasavci aus Grottau

Neodbytně k pivním lahvím patří také pákové patentní uzavírky…..dnes bychom vám rádi představili další 2 patenty , tentokráte z Hrádecka….

Jako první je patent firmy JOSEF SCHEUFFLER DÖNIS , což je Donín, dnes místní část Hrádku nad Nisou. U této firmy je také známá nápisová láhev.

Dalším „kouskem“ je pak patent s nápisem CARL PIETSCH GROTTAU. Tedy Hrádek n.N.samotný.

Z této česko-saské příhraniční obce, která v době největšího cestovního ruchu na přelomu 19. a 20.století neměla vlastní pivovar, existuje celá řada dochovaných lahví stáčíren piva. Namátkou vzpomeňme JOSEF STOY, WENZEL HAUPTIK, WILHELM SCHMIDT, FRANZ REICHELT DÖNIS (Donín) , ANTON WIRTHIG GÖRSDORF (Loučné) atd….

Související příspěvky