Ernst Hiersche Kleinkahn – Malé Chvojno

Opět zajímavý badatelský příspěvek na téma zaniklé sodovkárny tentokráte od Petr z Libouchce….

Sodovkárna  „U Hierschů“

V přístavbě rozlehlého objektu čp. 45 v dolní části vsi hned za továrnou na hliníkové zboží byla v období 1. republiky malá továrna čp. 15, které noví osídlenci začali říkat „sodovkárna“. Prof.dr.Anton Hiersche z Berlína je synovcem bývalého majitele Ernsta Hiersche. Neoficiální název podniku byl „Limonadenfabrik“ a mimo sodovky a limonád různých příchutí (jako devítiletý chlapec si pamatuje na citronovou, třešňovou a z lesních plodů) se zde vyráběly i nízkoalkoholické likéry. Jeho strýc Ernst byl svobodný a bydlel se svým bratrem Franzem, jeho ženou Marií a jejich synem Ernstem v sousedním domě čp. 45. Syn poté padl na frontě a příbuzní byli v roce 1946 odsunuti do Německa. V sodovkárně pracovalo spolu se strýcem pět zaměstnanců. Paní Libuše Holubová,  která bydlí naproti, nám sdělila, že zde byla zaměstnaná po válce její maminka Anna Ryčlová a od ní si pamatuje název „u Hierschů“. Po dobu národní správy od roku 1946 do konce roku 1949 se zde vyráběla  už jen sodovka. Od 1. ledna 1950 byly budovy převedeny do vlastnictví obce, která tyto budovy převedla do majetku JZD jako sklady. Dne 20.února 1953 bylo na schůzi pléna MNV rozhodnuto, že v bývalé sodovkárně bude zřízena společná prádelna a zemědělská kuchyně, aby se ženy zaměstnané  v zemědělství v létě v době špičkových prací nemusely starat o vaření. Za provoz kuchyně zodpovídala paní  jen 3 ks (soukromá sbírka) (223) Dobiášová, ale její provoz i provoz prádelny byl do roku 1955 zrušen.

Dům č.p. 45 –  sodovkárna, na druhém obrázku betonová plocha na níž stávala výrobna sodovek                    

Po ukončení činnosti JZD v obci nebyl již objekt dále udržován a chátral. Noví  majitelé čp. 45 počátkem 60. let už tento přístavek převzali jako  zbořeniště a pan Josef  Hejduk polorozpadlé budovy v roce 1969 odstranil a suť odvezl. Dle vyprávění jeho syna při odvážení suti vyvezl i mnoho starých plechových tlakových lahví, do kterých  se sodovka plnila. Dodnes je na místě patrná pouze podlaha krajní garáže s montážní jámou a zachovala se i přilehlá okrajová místnost domu čp. 45, v kterém dnes bydlí pan Josef Hejduk mladší s rodinou. Ta byla součástí sodovkárny a sloužila kdysi jako kuchyně. Jediné, co se zachovalo, jsou tři láhve s patentními uzávěry s nápisem „Ernst Hiersche Kleinkahn“ a vyobrazením malého člunu. Objekt sodovkárny sestával z garáže, vedle ní byla stáčírna se skladem, kancelářemi a s šatnami zaměstnanců, tyto budovy ale již neexistují.

Dochovalo se i několik nápisových lahví s litým či pískovaným textem.

Děkujeme Petrovi za pozoruhodný příspěvek