F.Puschner Josefodol

V nepřeberné řadě hostinských bohatého mladoboleslavska patří i F.Puschner z Josefova Dolu u Ml.Boleslavi…Malá obec Josefův Důl byla původně součástí nedaleké Debře nad Jizerou, s rozvojem obce díky textilní továrně B.Leitenberga však došlo (kolem r 1873) k jejímu osamostatnění.

A právě na sklonku 90.let 19.století zaznamenáváme největší rozmach obce a s tím spojených živností. Z této doby také zřejmě pochází patentní uzavírka F.Puschnera – pravděpodobně hostinského na Josefodole.

Jako zajímavost dokládáme ještě údaj z adresáře mladoboleslavského okresu z 20.let 20.stoleltí, již s jménem J.Puschner

Mezi sběrateli se taktéž objevuje lahev z přelomu 19. a 20.století s nápisem HOTEL F.S. JOSEFSTHAL – majitele tohoto jistě kdysi slavného podniku jsme zatím nevypátrali.

Související příspěvky


1 komentář u F.Puschner Josefodol

  1. Ale vypatrali, chlapče. Onen záhadný F.S. byl hostinským v továrním hotelu a šéfem podnikového konzumu. František Selner … osobně. Zdraví Hans

Komentáře jsou uzavřeny.