Firemní dopisní papír Alois Plachetka v Rokytnici

Krásný příspěvek do sekce papírových pivovarských artefaktů nám pravidelně zasílá Míra. A je co obdivovat……Známá to pivovarnická persóna Alois Plachetka z věhlasného sládkovského rodu, si pivovar hraběte Nostitze v Rokytnici pronajal v r 1904 a setrval v něm věrně až do jeho uzavření v r 1935.

Za jeho působení roční výstav jen zřídkakdy přesáhl hranici 3 000 hl . V přílozekrásný dobový hlavičkový papír z r 1913, podepsaný samotným Aloisem Plachetkou.

rokytnice

Související příspěvky