Firemní obálka – pivovar Pihel u České Lípy

Firemní korespondence je pro sběratele artefaktů nápojového průmyslu také zajímavá…….a významná…


Jednoduše dokládá funkční období u malých provozů, kde záznam o existenci pivovárku nalezenem již jen z dobových pivovarských kalendářů, které mohly býti ovšem velmi nepřesné.

Pivovar Pihel, jehož obálku dnes představujeme, měl ve svém vlastnictví August hrabě Kinský až do r 1914 a po té jej převzalo družstvo hostinských Pihel s.r.o.. Uzavřen byl již v r 1926 a stal se skladem litoměřického měštanského pivovaru.

Mezi sběrateli koluje několik procelánových patentů s nápisem BRAUHAUS PIHL , nic jiného se zatím bohužel neobjevilo.

Obálka je z období mezi r 1897 – 1905, kdy měl pivovar pronajat sládek Ernst Schowanek

GRAFL.KINSKY BRAUREI PIHL 1900