Heinrich Jantowsky Předlice Prödlitz

Dnes bychom rádi představili zajímavý přírůstek do sbírky z nedalekých Předlic, dnes městské části statutárního města Ústí nad Labem…Předlice bývaly samostatnou obcí  až do roku 1939 a obyvatelstvo bývalo převážně dělnické, i díky nedalekým průmyslovým podnikům ( mimojiné sklárna Mühlig  založena 1872) .

V době největšího rozmachu obce ve 20. a 30.letech 20.století měly Předlice více jak 5000 obyvatel s výraznou českou menšinou v jinak výhradně německy mluvící oblasti českého pohraničí. A taktéž své stáčírny a obchody lahvovým pivem. Pivo se rozváželo do skláren k pecím, do továrenských kantýn atd… jedním z významných stáčečů Předlic byl vedle Josefa Martinka také Heinrich Jantowsky

Láhve v našem sbírkovém fondu se stejnou texturou evidujeme ve variantách Z 1,  Z 0,5  a  Z 0,5 pískovaný text

Ovšem čirou půlitrovou lahev na korek jsme zatím neznali, vypadá to zatím na nejstarší variantu z této firmy.