Hornobeřkovické půlitrovky Josefa Ćernýho

Nedávno jsem získal od Hanse půlitrovku hornobeřkovického pivováru………s česko-německým textem PAROSTROJNÍ PIVOVAR J.ČERNÝ-HO V.HORNÍCH BEŘKOVICÍCH / DAMPFBRAUEREI DES J.ČERNÝ OBERBEŘKOWITZ

Láhev je to překrásná a přesně vystihuje 90.léta 19.století ( Jos.Ćerný byl nájemcem do r 1896, kdy pivovar převzali do pronájmu Procházka a Mareš )

Ve sbríce jsem již jednu měl s lehkýcm poškozením dna a hrdla a tak jsem se těšil jak si “ vylepším “ stav této láhve ….a ouha !!! Při porovnání lahví jsem objevil malé detaily ! Lahve jsou každá z jiné formy –  výrazné je především chybějící tečka za V, chybějící pomlčka za slovem HORNÍCH a tečky na konci textu za OBERBEŘKOWITZ.

Odlišné jsou i styly textu – některé písmena ( viz.například písmenko K )

No není ten sběratelský svět roztomilý ??? Posuďte sami….