Půdní nález ze Šumavy

O další přírůstek se zasloužil Radek, jehož víkendové cesty za tchýní na Šumavu pomalu získávají charakter spanilých lahvařských jízd….
Obec Hojsova Stráž (Eisenstrass) patří do tzv. Královského hvozdu, což bylo pohraniční území České Koruny, táhnoucí se podél naší jihozápadní hranice. Těžko prostupné husté lesy byly tehdy přirozenou hranicí Českého království a obyvatelé tohoto území požívali díky své pohraniční službě i zvláštní výsady od panovníka. Nicméně nebyli to ani tak Češi jako spíš německý živel, kdo již od dob Přemyslovců tyto oblasti v několika vlnách osídloval.
Zdejší pivovar byl založen při hospodářském dvoře Jakoba Pflanzera v roce 1850. V majetku Pflanzerů pak pivovar zůstává až do roku 1908, kdy se jako nový majitel uvádí Max Seiderer z Freysingu. Pivovar je zmodernizován a výrazněji jej nezbrzdí ani následný požár. Ovšem to, co se nepodařilo ohni, rychle zvrátila válka. V průběhu válečných let jeho výstav klesá z původních cca 4 tis. hl (r. 1914) až hluboko pod 1 tisíc hl (1917/1918).
V roce 1918 se dostává do rukou Josefu Späthovi – sládkovi, který zde působil ještě před tím, než odešel do Teleče u Karlových Varů. Pivovar sice postupně navyšuje výrobu, ale k předválečnému vrcholu (kolem 6 tis. hl) se již nedostal.
Po jeho smrti na konci 30. let přechází pivovar do majetku jeho vdovy. Druhou světovou válku ještě přečká, ale brzo po jejím skončení je znárodněn a v roce 1946 výměrem ministerstva výživy uzavřen.

Zveřejněný exemplář pochází z období kolem roku 1910.

eisenstra eisenstrasss

Související příspěvky