Reklama firmy sodovkárna Jaroslav Bašta Jindřichův Hradec

Ze sodovkárny Jaroslava Bašty v Jindř.Hradci se dochovalo mnoho zajímavých sběratelských artefaktů….

Kromě značených lahví od sodovek a limonád, etiket a reklamních pohlednic i zajímavé reklamní vývěsné papírové cedulky s různými motivy…a jednu takovou nám věnoval do sbírkového fondu i Lukáš, za což ještě jednou dodatečně děkujeme…..

Sodovkárna má velmi zajímavý příběh. Založena byla již v r 1865 a posléze vlastněna Otto Neubauerem. Po jeho smrti převzala sodovkárnu manželka Anastázie Neubauerová…..a ta předala podnik svému zeťovi Jaroslavu Baštovi, majitely přádelny, jenž se oženil s dcerou Anastázie a Otty Neubauerových – Marií Neubauereovou.

Sodovkárna byla zřejmě zestátněna v 50.letech.

Ještě se k této sodovkárně v budoucnu vrátíme …těšte se !