Rytířský pivovar Úštěk

Do sbírek severočeského pivovarnictví nám nově přibyly 2 fantastické pohlednice úštěckého pivovárku…Ten byl založen již v r 1626 a významným majitelem byl na přelomu 19.a 20.století český sládek Bohuslav Miklas. Další majitelé se od r. 1904 poměrně často střídali, čímž tento malý provoz v městské historické zástavbě dosti trpěl.

V roce 1912 převzala pivovar od Františka Krska Ćeská průmyslová banka a osud tohoto provozu byl zpěčetěn. Dr.Likovský sice ještě uvádí obnovení provozu mezi lety 1925 a 1927, to ovšem není přesně doloženo.

Jeden z posledních sládků – Michael Bauer –  si pak ve 30.letech v opuštěném pivovaře zřídil sklad, který posléze využíval i litoměřický měštanský pivovar k distribuci na úštěcku.

Pohlednice, jenž vidíte , zachycují provoz na nádvoří pivovaru v době největšího rozmachu (1910) s výstavem kolem 7500 hl .

Na prvním snímku je nádvoří pivovaru se sladovnou, na druhém pak vstup do lednice ( mimo areál pivovaru )