Sodovka J.König Ebersdorf – Habartice !!!

Před časem jsme zde zveřejnili příspěvek k pivní láhvi z hostince Juliuse Königa v Habarticích u Frýdlantu…a dnes bychom rádi navázali na tento krásný příběh lahví sodovkovou ….Julius König vlastnil v Habarticích hostinec “ zum Bade „, nebo-li volně přeloženo “ u Lázní „,   již na přelomu 19. a 20.století

Habartice (Ebersdorf ) byly obcí na tehdejší prusko-rakouské hranici , později říšské a československé, dnes česko-polské. Navazjí plynule na sousední Záwidow ( Seidenberg )

V době největšího rozkvětu bylo v Habarticích 9 hostinců a restaurací – z čeho právě ta J.Königa patřila spíše mezi ty menší.

I přesto se nebál investovat a vlastnil své pivní láhve s litým textem a porc.značeným uzávěrem J.KÖNIG.

A dnešní příspěvek dokládá i existenci výroby sodových vod a limonád v tomto hostinci – láhev o obsahu 0,3 litru s broušeným textem pod hrdlem J.König 4683

Co znamená číslovka za jménem se můžeme pouze domnívat…….číslo popisné to ovšem jistojistě nebylo.