Sodovkárna R.Müller Śternberk

Dnes prezentace získané lahvičky do sbírek SODO-LIMO z moravského Śternberka…Poměrně stará varianta lahve v objemu 0,3 litru s texturou v plastickém rámečku, tolik typickým pro moravské sodovčáky. Lahev je ještě „ozdobena“ patentním uzávěrem s nápisem stejné firmy. Z této sodovkárny se mnoho lahví nedochovalo, proto jsme rádi, že jsme mohli zařadit so dbírkového fondu hned 2 různé varianty.