Staré etikety z pivovaru Antona Drehera Měcholupy u Žatce

V nekonečném seriálu starých etiket bychom rádi dnes prezentovali další krásné kousky z Tondovy provenience …. a sice z pivovarského podniku Měcholupy průmyslníka Antona Drehera ……

Jedná se o krásné etikety z období kolem r 1900, kdy do pivovarské rodiny Dreherů patřilymimo Měcholup i pivovary v Žatci ( Exportní pivovar ) , v Terstu, ve Schwechatu a ve Steinbruchu ( dnes Kobányia ). Jen v těchto provozech byl celkový roční výstav více jak 1 200 000 hl piva , přičemž můžeme také vzpomenouti na další pivovarské počiny Dreherovy – pivovar Brumov a dalešice na Moravě…

Pivovar v Měcholupech u žatce byl odkoupen A.Dreherem st. již v r 1860 a na přelomu století měl již výstav 20 000 hl, s exportem do mnoha českých měst ale i do USA. Zrušen byl ovšem již v r 1927 ( výroba převedena do Žatce )

Anton Dreher ml. se zasloužil o prosepritu, největší slávu a ekonomický vzestup společnosti Pivovary Antona Drehera a.s.(1905). Syn A.Drehera ml., Eugen, umírá ovšem již v r 1925 a tak impérium po prodeji dědiců upadá v zapomění pivovarského světa……

Připomeňme, že umělé chlazení bylo provně využito právě v Dreherově pivovaře v terstu, taktéž také skutečnost, že u Drehera ( Dalešice) vařil i F.O. Poupě….

MecholupyLou_01 MecholupyLou_02 MecholupyLou_03 MecholupyLou_04