Staré porcelánové patenty ze šluknovska….

Krásné nálezy pravidelně zasílá ke zveřejnění Libor, a dnes se po dlouhé době jedná o porcelánové vršky…Šluknovsko bývalo velmi bohaté a tak není divu, že stále nacházíme takové skvosty, zvláště nádražní restaurace v Mikulášovicích zaslouží obdiv……no posuďte sami…patenty z Velkého Šenova, Vilémova a Mikulášovic.

sch1 sch2 sch3 sch4

Nádražní cedule ve sbírce nemám :)