Starý pivní tácek zámecký pivovar Frýdlant v Čechách

Neboli Friedländer Schlossbräu – tento tácek ze 30.let se před časem nedávným podařilo získat do našeho muzea…..Zámecký pivovar Frýdlant byl  stejně jako celé frýdlantské panství v majetku hraběte Clam-Gallase. Pivovar, tyčící se nad říčkou Smědou byl vystavěn již před r 1671, a v době svého největšího rozmachu, těsně před 1.světovou válkou, měl roční výstav cca 40 000 hl !!!

Uzavřen byl ovšem již v r 1949. V dnešních dnech ovšem opět můžeme frýdlantské ochutnat, pivovar se  téměř po 65 letech dočkal obnovení provozu…..

friedland friedland1b