Z 0,5 Bürg.Brauhaus Leipa ve variantě „moštovka“ z r 1933

Dalším zajímavým přírůstkem do sbírky je lahvička z českolipského měšťanského pivováru…..Pivovar Ćeská Lípa produkoval ve 30.- 40.letech 20.století obrovské množství sběratelsky ne zrovna zajímavých lahví, až na pár vyjímek…

A právě jednou takovou vyjímkou potvrzující pravidlo je půlitrová zelená lahev s, pro českolipský provoz, klasickou texturou BÜRGERL.BRÄUHAUS LEIPA  EIGENTUM DES BÜRGERL.BRÄUHAUSES

Láhev je ovšem ve tvaru známé „moštovky“ tedy tvaru necylindrického. Na dně láhve je pak ještě zvýrazněn letopočet 1933 což nám fantasticky dokáže láhev časově zařadit.