Z 0,5 Pivovar Nové Sedlo nad Bílinou z r 1913

Další zajímavůstku do depozita jsme pořídili poměrně nedávno – do řady „datumovek“ pivovaru Nové Sedlo nad Bílinou jsme zařadili tentokráte půlitrovku s datací 1913..

Ano, vedle sbírkových ročníků ( 1911, 1912, 1914 a 1915 )  je to další ročník – poslední rok před vypuknutím 1.světové války. Půlitrovka jejíž nápis je v tolik oblíbeném “ vajíčku “ existuje taktéž bez datace v hnědém provedení.