Z 0,5 Wilhelm Becker Slapany u Chebu

Dnešní příspěvek je z již zaniklé obce Slapany u Chebu, která díky své poloze v hraničním písmu postupně po r 1945 mizela…..nicméně lahev se zachovala!Wilhelm Becker vlastnil restauraci U Klíče ve svém domě č.p.10. Restaurace zřejmě prosperovala a v oslavovaných časech připojení Sudet k říši byla na světě i tato půlitrovka….