Žatecké „Melcrovky“

Pro sobotní osvěžení ukázka 2 různých variant žatecké stáčírny H.Melzera…..

Jedná se o 2 zcela odlišné formy byť se stejným textem. Datuji 30.léta 20.století.

Související příspěvky