Sodovkový sen aus Náchod

Trochu s nadsázkou lze jako za sen každého ( minimálně východočeského ) sběratele označit následující lahvičku, jenž nám zaslal Tomáš….Krásná čirá půlitrovka od sodovky z přelomu století s nápisem EDUARD DOCTOR NACHOD a s vyobrazením symbolu rakousko-uherského mocnářství – dvouhlavou orlicí.

Zajímavá a raritní záležitost, zvláště pak, připomeneme-li si v krátkosti, kdo vlastně Eduard Doctor byl.

Eduard Doctor se narodil do náchodské židovské rodiny majitele mechanické přádelny Hermanna Doctora v r 1858. Posléze Eduard otcovu továrnu jako nejstarší syn zdědil a v době největšího rozmachu zaměstnával více jak 1000 dělníků. A právě zřejmě z této doby pochází tato lahev, sloužící pravděpodobně ku osvěžení dělníků…

Za podnikatelské úspěchy byl císařem FJ oceněn titulem komerčního rady a řádem Železné koruny III.třídy a v roce 1911 byl Eduaard Doctor povýšen do rytířského stavu.

Umírá roku 1926 ve Vídni – a jeho rod vymírá po meči.

doctor doctor2