Je nutné vychovávat další sběratelskou generaci… ???

V dnešním příspěvku bychom si rádi vyjímečně tak trochu zafilozofovali a to zejména na velmi citlivé téma – je nutné vychovávat další sběratelskou generaci….???Ne jeden sběratel si jistě ve svém sběratelském životě položil Nerudovskou otázku -> “ kam s ním…. “  V našem případě nemyslíme ovšem starý slamník, nýbrž se řečnicky tážeme, kam jednou s naší sbírkou….

Někteří tuto otázku řeší ještě v čase aktivního sběratelství, jiní až na jeho sklonku. Každopádně těch několik stovek lahví, jež všichni vlastníme, jednoho soudného dne změní majitele…… A právě proto je nutné již nyní šířit sběratelskou osvětu mezi naše mladé budoucí nástupce. Nejideálnější jsou samozřejmě rodinní příslušníci.

A tak jsme již započali s výchovou těch nejmenších, nemálo kolegů a kamarádů včetně mě již učí naší „budoucnost“ lásce k lahvím. Naše internetové stránky taktéž přispívají různými články k plošné osvětě a vzdělávání se ve flaškologii, nové kategorie, jenž se zde právě utvářejí, pak dopomohou širšímu povědomí o lahvích , jejich existenci a vzácnosti atd….

Malé úspěchy v tomto ohledu již máme, Hansovi chlapci (2,6,7) již bezproblémů rozpoznají litrovky, půlitrovky, prolisy, erby ……

Přejem našim nejmenším mnoho krásných chvilek u starých lahví a věříme, že jim náš odkaz nebude cizí a že svou energií budou i nadále držet prapor tohoto úžasného sběratelského oboru…..

parta hic

Související příspěvky


1 komentář u Je nutné vychovávat další sběratelskou generaci… ???

  1. Je tomu skutečně tak. Prostřední syn pronikl díky lahvím do tajů abecedy, když si velmi rychle osvojil znalost písmen p, i, v a o. Nejstarší již dokáže odhadnout stáří lahví a poměrně dobře se orientuje i ve šlechtických erbech.
    Přejme jim vytrvalost a píli.
    JK

Komentáře jsou uzavřeny.